Loading...
Yazar Hakkında 2018-02-18T22:19:12+03:00

AYŞİN ÖNDER

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretmenlik sertifika programını tamamladı ve sırasıyla Tarsus Lisesi, Özel Tarsus Amerikan Lisesi, İstanbul Özel Enka Okulları, İzmir Özel Işıkkent Eğitim Kampüsünde Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. Özel okullarda çalıştığı yıllarda yabancı öğretmen ve idarecilere Türkçe kursları düzenledi.

2005 yılında İzmir Özel MEF Uluslararası Okulunda yabancı dil olarak Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Türkiye’de uluslararası okullarda okutulan “Yabancı Dil Türkçe” ve Türk kültürünün öğretildiği “Host Country Studies” dersleri için hazırlanmış bir öğretim programı olmaması nedeniyle bu dersler için çeşitli seviyelerde öğretim programları ve bununla birlikte her düzey ve yaş grubu için öğretim metaryalleri hazırladı.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Genel Dilbilim Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamladı.

Şimdiye kadar kırka yakın milletten öğrenci, öğretmen ve idarecilere her seviyede Türkçe dersleri verdi ve halen İzmir Özel MEF Uluslararası Okulunda Türkçe öğretmeni ve modern diller bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.