Loading...
Anasayfa 2018-10-24T08:55:13+03:00

Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen genç yetişkin ve yetişkinler için Ayşin Önder tarafından Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının A1 ve A2 düzeyleri dil becerileri temel alınarak, başlangıç düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmıştır.

Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları; çalışma kitabı, dinleme kayıtları, online video dersler, dil-kültür unsurlarının tanıtıldığı kültürel videolar ve blog yazıylarıyla desteklenen zengin ve bir içeriğe sahiptir.

Bu ders kitaplarında 7 ünite yer almaktadır ve her ünite kendi içinde konu sıralamasına göre bölümlere ayrılmıştır. Her ünitenin “Öğrenelim” bölümünde ünitede yer alan dilbilgisel yapılar öğretilmektedir. “Okuyalım”, “Yazalım”, “Konuşalım” ve “Dinleyelim” bölümlerinde ünite konularıyla ilgili okuma, yazma, konuşma ve dinleme etkinlikleri bulunmaktadır. “Seyredelim” bölümlerinde ise ünite konularında yer alan dilsel ve kültürel unsurların tanıtıldığı videolara yer verilmiştir. “It’s So Turkish” projesinin bir parçası olan bu videoların amacı öğrencilere Türkçenin iletişimsel dil yapılarını öğretirken Türk kültürüne ait unsurları da tanıtmaktır. Bu videolar yazarın konuyla ilgili blog yazılarıyla desteklenmektedir.

Bu kitaplar, Türkçe öğretmeni Ayşin Önder’in 1998’den bu yana kendi dersleri için hazırladığı ve uyguladığı ve öğrencilerin geridönütleriyle güncellediği metaryallerin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Kitapların içeriği kullanıcılardan gelen geridönütlere göre güncellenmeye devam edecektir.

“It’s So Turkish” kısa film projesi ve yayın kanalı hakkında bilgiye  www.soturkish.com  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

 

Ders Kitapları

Sipariş Ver